HİDROELEKTRİK SANTRALLERİMİZ

CANSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

CANSU HİDROELEKTRİK SANTRALİ-ARTVİN

Cansu Hidroelektrik Santrali projesi Doğu Karadeniz Bölgesinde, Artvin İli, Murgul İlçesi sınırları içerisindedir. Projenin su kaynağını Çoruh nehrinin yan kollarından Murgul suyunun ana kolu olan Kabaca deresi sağlamaktadır.

Cansu HES, 49 yıl süreyle üretim lisansı almıştır. Cansu, nehir tipi bir santraldir. Kabaca Deresi üzerinde kurulan regülatör ve mansabındaki tesislerin kapasitesi 5,00 m3/s olarak belirlenmiş ve projelendirilmiştir.

Cansu Hidroelektrik Santrali projesi 11,34 MW kurulu güce sahiptir ve yıllık 51.571 GWh/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Santral, 19.07.2008 tarihinden itibaren devreye girmiş ve enerji üretmeye devam etmektedir.

Cansu Elektrik Üretim A.Ş.

ÜRETİM BİLGİLERİ

  • Kurulu Gücü 11,34 MW
  • Regülatör Yapısı ve Çökeltim Havuzu
  • 6.000 m Kutu Kesit İletim Kanalı
  • Yükleme Havuzu 500m
  • Dolu Savak, Dip Savak Tahliye Kanalı 587 m
  • Su Alma Yapısı
  • Cebri Boru İnşaat İşleri
  • Santral Binası ve Kuyruk Suyu Kanalı
  • Enerji Nakil Hattı 4 km

ARTVİN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

BUCUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ-ARTVİN

Bucur hidroelektrik santrali projesi Artvin İli sınırları içerisindedir.

Santralin mevcut kurulu gücü 3,13 MW, öngörülen toplam enerjisi 17.340 GWh

Bucur HES, EPDK’da lisans alma aşamasındadır.