HAKKIMIZDA

MERAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ESENDURAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ-ERZURUM

Esendurak Hidroelektrik Santrali projesi Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum İli, Tortum İlçesi sınırları içerisindedir. Projenin su kaynağını Çoruh nehrinin yan kollarından Tortum Çayı’nın yan kolu olan Alapınar Deresi sağlamaktadır.

Esendurak HES, 46 yıl süreyle üretim lisansı almıştır. Esendurak, nehir tipi bir santraldir. Alapınar Deresi üzerinde kurulan regülatör ve mansabındaki tesislerin kapasitesi 5,00 m3/s olarak belirlenmiş ve projelendirilmiştir.

Esendurak Hidroelektrik Santrali projesi 9,52 MW kurulu güce sahiptir ve yıllık 42.421 GWh/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Santral, 24.10.2012 tarihinden itibaren devreye girmiş ve enerji üretmeye devam etmektedir.

Meral Elektrik Üretim A.Ş.

ÜRETİM BİLGİLERİ

 • Kurulu Gücü 9.46 MW
 • Regülatör Yapısı ve Çökeltim Havuzu
 • 2.800 m İletim Borusu Q=2400 mm
 • Esendurak - Alapınar Tünelleri 4m (400m+600m)
 • 2.500 m İletim U kesit İletim Kanalı
 • Yükleme Havuzu 300 m
 • Dolu Savak, Dip Savak Tahliye Kanalı 720 m
 • Su Alma Yapısı
 • Cebri Boru İnşaat İşleri
 • Santral Binası
 • Enerji Nakil Hattı 24 km